10.4.2 Heroriëntatie op arbeidsvoorwaarden en regelingen

Om mee te kunnen bewegen op de opgaven worden de arbeidsvoorwaarden, regels en regelingen herzien om zodoende de benodigde flexibiliteit te kunnen bieden.

Context

Acties

  1. Wij nemen actief deel aan interprovinciaal overleg over arbeidsvoorwaarden vanuit de doelstellingen en belangen van de provincie Overijssel.

  2. Wij voeren gezamenlijk (interprovinciaal) overeengekomen aanpassingen door.

  3. Wij voeren een onderzoek naar lokale regelingen (waaronder de werkkostenregeling Overijssel), procedures en beleid uit, waarbij gekeken wordt of herziening / afschaffing mogelijk is om de flexibele inzet van medewerkers te versterken.

  4. Wij hanteren een herijkt formatiebeleid en onderzoeken de mogelijkheid voor het introduceren van een flexpool.

Toelichting op voortgang

De nieuwe CAO wordt op dit moment doorvertaald in de regelingen en arbeidsvoorwaarden. In de CAO zijn onder andere afspraken gemaakt over organisatieontwikkeling en de tijdelijke inzet van medewerkers op een ander salarisniveau en/of in projecten. Dit vraagt een andere manier van administratieve vastlegging. Het beheer van de personele formatie wordt gekoppeld aan de uitwerking van de nieuwe CAO-afspraak.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Van Hijum (Loco-CDK)

Rol provincie:

Wij zijn werkgever.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee