9.1.6 Delen en leren

Wij dragen bij aan een kennisinfrastructuur sociale kwaliteit, waarin kennis wordt ontwikkeld, vergroot, beschikbaar gesteld en gedeeld en aandacht is voor talentontwikkeling.

Context

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor een kennisinfrastructuur sociale kwaliteit, waarin kennis wordt ontwikkeld, geborgd, vergroot, beschikbaar gesteld en gedeeld. Dit biedt kans om verbinding te leggen met de kennis en ervaring vanuit provinciale participatieve trajecten, zoals Experimenten Bestuursstijl en de Stadsbeweging.

Acties

  1. Wij ontwikkelen een kennisinfrastructuur sociale kwaliteit.

  2. Wij evalueren en monitoren de ingezette instrumenten van sociale kwaliteit.

  3. Wij subsidiëren proeftuinen op het gebied van delen en leren.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Faciliteerder, regisseur

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website sociale kwaliteit