7.3.5 Bestuursadvisering

Wij zorgen voor brede en strategische advisering van bestuur over proces en inhoud in de aanloop naar besluitvorming

 

Context

De kwaliteit van het openbaar bestuur is gediend bij een consistente en inzichtelijke besluitvorming, die bovendien rechtmatig, doelmatig, helder en begrijpelijk is. Onderdeel daarvan is het voldoende snel kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Meer specifiek: het signaleren van relevante ontwikkelingen en het vertalen daarvan naar bijbehorende strategieën en handelingsperspectieven.

Acties

  1. Wij signaleren ontwikkelingen in het bestuurlijk domein en adviseren hierover vroegtijdig en adequaat.

  2. Wij zorgen voor kwalitatief hoogwaardige stukken die begrijpelijk en goed leesbaar zijn.

  3. Wij stemmen af met de griffie zodat de besluitvormingsprocessen zo efficiënt en effectief mogelijk verlopen.

  4. Wij voeren een midterm review van het coalitieakkoord uit.

Toelichting op voortgang

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Van Hijum (Loco-CDK)

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee