7.2.1 Toepassen van de participatiecode

De participatiecode is opgesteld om inwoners tijdig en effectief te betrekken bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering [PS/2014/1080]. Per maatschappelijke opgave bepalen we aan de hand van de Participatieladder, welke rol we willen hebben en welke  participatievorm daarbij hoort.

Context

Naar aanleiding van het Initiatiefvoorstel Code Maatschappelijke Participatie [PS/2014/341], het programma Overijssel 20xx en de Participatiecode [PS/2014/1080] onderzoeken wij met u onze nieuwe rollen in de veranderende samenleving.

Acties

  1. Wij ondersteunen het toepassen van de participatiecode door bij nieuwe voorstellen de participatieparagraaf toe te voegen waarin wij aangegeven welke treden van de participatieladder van toepassing zijn (motie PS/2016/665

  2. Wij ondersteunen Provinciale Staten actief bij het pakken van hun rol bij het toepassen van de participatiecode.

Toelichting op voortgang

Provinciale Staten zijn nog niet ondersteund bij het waarlijk pakken van een actieve rol bij het toepassen van de participatiecode. Zij vragen daar ook niet om, en pogingen PS hierbij te faciliteren hebben tot nu toe niet tot activatie geleid. De dialoog met de samenleving zou met name aan de voorkant van het proces (dus door PS) moeten worden gevoerd, zegt de code. PS zou dus bij hun kaderstelling en bij het bediscussiëren van opgaven en ambities de hoogte van het proces op de participatieladder van een bepaald project moeten bepalen en in de uitwerking ook een actieve rol moeten nemen. Dat betekent dat PS aan zet is.

Het lijkt voor PS (net als voor het college en de ambtenaren) soms lastig om in de waan van de dag traditionele rollen los te laten.  Zichtbaar is dat de provincie oprecht zoekende is, bijvoorbeeld via innovatie in ontmoetingsvormen.

Maatregel: PS kiezen een onderwerp waarmee geëxperimenteerd kan worden. Zij voeren hierbij aan de voorkant bij beleidsontwikkeling, een project / programma een open gesprek met college en ambtenaren over de toepassing van de participatiecode. PS wordt daarmee actief mede-eigenaar van een experiment. Dat betekent ook dat zij (net als het college en de ambtenaren) zelf de (positieve) effecten ervaren en de resultaten met het toepassen van de participatiecode zien.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Van Hijum (Loco-CDK)

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder en ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee