4.5.3 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

Voor de verkeersveiligheid richten we de infrastructuur in volgens de richtlijnen 'Duurzaam Veilig'. We subsidiëren gemeentelijke infrastructuurprojecten die een bijdrage leveren aan een verkeersveilige leefomgeving.

Context

Samen met alle wegbeheerders in Overijssel richten we alle wegen zoveel mogelijk Duurzaam Veilig in, waarbij prioriteit ligt bij de aanpak van verkeersongevallenconcentraties, schoolomgevingen en belangrijke fietsverbindingen.

Acties

  1. Wij subsidiëren gemeentelijke projecten ter verbetering van verkeersveiligheid.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Regisseur (provincie subsidieert en maakt daarmee gemeentelijke infrastructuur projecten mogelijk) en wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee