4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Voor een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer. De spoorlijn Zwolle - Enschede is onderdeel van het kernnet. Eind 2017 rijden de eerste elektrische treinen tussen Zwolle en Enschede.

Ook implementeren we de nieuwe concessie die eind 2017 start.

Context

Samen met stakeholders werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door ProRail met betrekking tot elektrificatie traject Zwolle - Wierden, realisatie 2e perronspoor en snelheidsverhogende maatregelen op de trajecten Zwolle - Heino en Nijverdal - Wierden.

  2. Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door ProRail met betrekking tot onderzoek / realisatie maatregelen op het gebied van (overweg)veiligheid en geluid op het traject Zwolle - Wierden.

  3. Wij maken afspraken met betrekking tot implementatie treindienst Zwolle - Enschede met ProRail, NS en Syntus ten behoeve van start aanbestede concessie in december 2017.

  4. Wij begeleiden de implementatie van de concessie Zwolle - Enschede 2017 - 2032 door de vervoerder. Met ingang van december 2017 zal de nieuwe vervoerder Syntus deze concessie uitvoeren.

  5. Wij dragen samen met de partners zorg voor extra sneltreinritten in de spits.

Toelichting op voortgang

Actie 1) Prorail heeft in overleg (met o.a. de provincie) zo snel mogelijk een nieuwe aanbesteding gehouden omdat het extra perron Zwolle nodig is voor de provincie om de Intercity Zwolle – Enschede te kunnen rijden. De nieuwe aanbesteding heeft geleid tot hogere kosten. Daarnaast vraagt de realisatie een langere treinvrije periode op het emplacement Zwolle waardoor de kosten voor vervangend busvervoer eveneens hoger uitvallen. De provincie heeft zich als gevolg van het bestuursakkoord met het Rijk gecommitteerd voor 50% van de (meer/minder) kosten. De meerkosten voor de provincie en het Rijk bedragen ieder € 2 miljoen. De meerkosten voor de provincie  worden gedekt uit het KvO budget voor Zwolle-Enschede. Het benodigde extra perron op station Zwolle wordt, zoals het er nu naar uitziet, medio 2018 aangelegd. De Intercity Zwolle-Enschede kan dan in de tweede helft van 2018 gaan rijden. Tot deze tijd rijdt de Intercity van Enschede naar Raalte v.v.

Acties 4 en 5) Vanwege het later gereed komen van het 2e perronspoor Zwolle - Enschede kan, naast de reguliere dienstregeling, op zijn vroegst in de tweede helft van 2018 met meer treinen op het baanvak worden gereden.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel overnemen exploitatie en voorbereiden elektrificatie spoorlijn Zwolle - Enschede [PS/2013/196] (bijbehorend besluit).
  • Perspectiefnota 2015 (PS/2014/340] (bijbehorend besluit).
  • Statenvoorstel Investeringsvoorstel elektrificatie en verbetering treindienst Zwolle – Enschede [PS/2014/427] (bijbehorend besluit).