3.5.7 Versterking samenwerking in het landelijk gebied door deelname in het netwerk 'Samen werkt beter'

In het landelijk gebied is sprake van verschillende, deels conflicterende belangen. Wij benutten de samenwerking in Samen Werkt Beter om met onze partners te werken aan een evenwicht tussen die belangen en om de kansen op synergie te benutten.

Context

In het kader van Samen Werkt Beter werken een 15-tal organisaties, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid aan een gezamenlijke koers voor natuur en economie in Overijssel en aan de uitvoering van deze koers. Wij zijn één van deze partijen. Periodiek wordt de agenda geactualiseerd.

Acties

  1. Wij brengen provinciale opgaven in het landelijk gebied in Samen Werkt Beter in en dragen bij aan onderwerpen die de partners inbrengen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijkingen

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk die van faciliteerder, belangenassembleur, beïnvloeder, regisseur en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee