3.3.4 Verbetering van de verkaveling van de landbouw

Een goede verkaveling is belangrijk voor een toekomstbestendige agrarische sector. Door deze verbeterde verkaveling werken wij aan een aantrekkelijk landelijk gebied met een betere balans tussen economie & natuur.

Context

Wij hebben de ruimtelijke randvoorwaarden voor de agrarische sector vastgelegd in onze Omgevingsvisie. Wij ondersteunen de sector door bij te dragen aan de verbetering van de verkaveling.

In 2012 hebben wij met incidentele middelen een uitvoeringsprogramma landbouwstructuurversterking 2012 - 2015 opgesteld. De uitvoering hiervan loopt tot 2018. Landbouwstructuurversterking hebben wij ook opgenomen als prioriteit in het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 2014 - 2020).

Acties

  1. Wij voeren vrijwillige planmatige kavelruilprojecten uit, met als doel een landbouwkundige structuurverbetering voor minimaal 4000 hectare in 2018.

  2. Wij voeren tien wettelijke verkavelingsprojecten uit, waarvan er in 2017 vier in de afrondingsfase zijn.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het budget voor deze prestatie is grotendeels beschikbaar voor landinrichtingsprojecten. Naar aanleiding van een actualisatie van het verwacht bestedingsritme voor deze projecten kan circa € 1,0 miljoen worden doorgeschoven naar 2018. Belangrijkste oorzaak voor deze aanpassing is de ontstane vertraging in de projecten Staphorst en Blokzijl - Vollenhove.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een budget van € 1,0 miljoen door te schuiven vanuit 2017 en toe te voegen aan de jaarschijf 2018, op prestatie 3.3.4.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Inrichting Landelijk Gebied. Voorstel voor indicatieve verdeling van het budget uit het Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015 [PS/2012/437] (bijbehorend besluit).