2.3.4 Sanering Olasfaterrein

Met de sanering van het Olasfaterrein lossen wij de bodemverontreiniging op en werken wij aan een gezonder en veiliger leefmilieu.

Context

De sanering Olasfa is een verplichting van de provincie in het kader van de Wet bodembescherming die al meerdere jaren loopt. De vervuiling is veel omvangrijker dan verwacht, waardoor er meer tijd nodig is dan oorspronkelijk gepland. Onze huidige planning is erop gericht de sanering in 2017 af te ronden. De nazorg loopt nog enkele jaren door. De nazorg bij Olasfa bestaat uit behandeling van het grondwater met zuurstof, waarmee op natuurlijke wijze versneld restverontreiniging in het grondwater wordt verwijderd. De leidingen hiervoor liggen ondergronds, alleen een compressor zal bovengronds worden geplaatst op het afgewerkte terrein.

Vanaf eind 2017 zal de herinrichting van het terrein worden gerealiseerd. De huidige situatie is zo, dat er goede afspraken zijn met de uitvoerder van het project over de Planning & Control.

Acties

  1. Wij ronden de sanering eind 2017 af.

  2. Wij voeren nabehandeling uit tot naar verwachting 2019.

Toelichting op voortgang

Het grootste deel van het terrein is schoon. We gaan eindelijk de goede kant op.

We hebben dan ruim 900 ton pure teer uit de grond verwijderd in plaats van de in (2010) ingeschatte 260 ton.

Er is nog één hardnekkige vervuilde plek op 12 meter diepte waar met stoom gewerkt wordt. De sanering gaat gestaag mar kost wel tijd. De voortgang is duidelijk zichtbaar maar prognose over wanneer we precies kunnen stoppen was, is en blijft lastig. Wij zijn intensief in gesprek met alle partijen om - binnen de kaders van de Wet Bodembescherming-  het einddoel van geen vervuiling naar de IJssel zo snel mogelijk te halen.

Daarbij gebruiken we de ervaringsgegevens van de sanering en nieuwe inzichten om dat nader te bepalen.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is de beschikkinghouder in het kader van de wet bodembescherming en is ook opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website Sanering Olasfa-terrein