2.6.2 Monitoring en evaluatie

Met monitoring en evaluatie meten wij de ontwikkeling van de basiskwaliteit van water, lucht, geluid en bodem in het licht van de ambities van de omgevingsvisie. Hiermee bepalen we de effectiviteit van ons beleid en kunnen we ons beleid eventueel aanpassen. We evalueren de resultaten die we behalen op de vijf kernambities van de Overijsselse visie op Duurzaamheid. Daarmee informeren wij u en brengen we naar buiten waar we trots op mogen zijn.

Context

Naast de gangbare monitoringsinstrumenten en milieubelevingsonderzoek creëren wij een specifiek evaluatie-instrument om de voortgang bij de realisatie van de Duurzaamheidsvisie in beeld te brengen.

Acties

  1. Wij werken een monitoring- en evaluatie-instrument uit omtrent de Overijsselse Duurzaamheidsvisie.

  2. Wij monitoren luchtkwaliteit voor Overijssel en ronden het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit financieel af.

Toelichting op voortgang

Eén van de acties betreft het uitwerken van een monitorings- en evaluatie-instrument omtrent de duurzaamheidsvisie. Het is nog niet mogelijk gebleken om deze actie uit te voeren. Bij de uitwerking van de duurzaamheidsvisie in het investeringsprogramma zijn wij tot de conclusie gekomen dat het uitwerken van een dergelijk instrument behoorlijk complex is. De focus heeft daarom gelegen op het investeringsprogramma dat u onlangs heeft vastgesteld. Over de wijze waarop monitoring kan plaatsvinden zullen wij, zoals met u afgesproken tijdens de statenvergadering van 27 september 2017, met u van gedachten wisselen.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De rol van de provincie is het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee